Home » The Walking Dead อุบัติการณ์เมืองสยอง by Robert Kirkman
The Walking Dead อุบัติการณ์เมืองสยอง Robert Kirkman

The Walking Dead อุบัติการณ์เมืองสยอง

Robert Kirkman

Published
ISBN :
Paperback
431 pages
Enter the sum

 About the Book 

จากจักรวาลของทีวีซีรีสและหนังสือการตูนซอมบีชือดัง The Walking Dead สูนวนิยายปฐมบทของชายทีไดขึนชือวาเปนสุดยอดตัวรายตลอดกาล ผูวาฯ แหงวูดบิวรีฟิลลิป เบลค กำลังพาครอบครัวของเขาหนีตายจากโลกแหงหายนะทีเตมไปดวย ซอมบี โดยผูรวมเดินทางนันประกอบไปดวยMoreจากจักรวาลของทีวีซีรีส์และหนังสือการ์ตูนซอมบี้ชื่อดัง The Walking Dead สู่นวนิยายปฐมบทของชายที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดตัวร้ายตลอดกาล ผู้ว่าฯ แห่งวู้ดบิวรีฟิลลิป เบลค กำลังพาครอบครัวของเขาหนีตายจากโลกแห่งหายนะที่เต็มไปด้วย ซอมบี้ โดยผู้ร่วมเดินทางนั้นประกอบไปด้วย ลูกสาวของเขา เพนนี และพี่ชาย ไบรอัน รวมไปถึง บ็อบบี และ นิก เพื่อนสนิททั้งสอง โดยทั้งหมดตั้งใจมุ่งหน้าสู่เมืองแอตแลนตา สถานที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น จุดปลอดภัย ท่ามกลางหายนะแห่งหมู่มวลผีดิบThe Walking Dead : Rise of the Governor จะนำคุณไปสู่เรื่องราวและจุดเปลี่ยน ที่ทำให้ ผู้ว่าฯ กลายเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวขานในทางลบมากที่สุด รวมไปถึงสาเหตุใดกันแน่ที่ทำให้เขากลายเป็นคนอย่างนั้น...